Kerstfeest voor gezin met kinderen

Een gezin uit IJburg zou het heel leuk vinden om Kerstmis samen met een vluchtelingengezin met kinderen te vieren. Kent u een vluchtelingengezin die dit leuk zou vinden? Dan graag uw reactie via kerkenhelpen@gmail.com.

INMIDDELS IS DEZE VRAAG INGEVULD.

Advertisements

Puberruil

Wij kregen onderstaand bericht binnen. Bij belangstelling graag reageren via kerkenhelpen@gmail.com.

Voor het programma Puberruil Zapp (KRO-NCRV) zijn wij bezig met het maken van een special over vluchtelingen.

Wij vinden het namelijk erg belangrijk om dit thema onder de aandacht te brengen bij kinderen.

Wij zijn daarvoor op zoek naar gezinnen met kinderen in de leeftijd 10 t/m 13 die zich actief inzetten om vluchtelingengezinnen te verwelkomen door bijvoorbeeld les te geven, te helpen met administratie etc.

Zou u ons willen helpen met het uitzetten van deze oproep door bijvoorbeeld uw vrijwilligers een mail te sturen met onze oproep? Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken! Alvast dank.

Aangeboden voor vluchtelingen

Wij hebben een aanbod gekregen van een bewoner van Amsterdam (omgeving Albert Cuyp), die gaat verhuizen en een deel van haar inboedel graag ter beschikking zou willen stellen aan een vluchteling. Het betreft een bank, een tweepersoonsbed met matras, een eettafel, een koelkast, stoelen etc.

De spullen zouden opgehaald kunnen worden op vrijdag 23 december, op donderdag 29 december of vrijdag 30 december. Wie heeft hier een goede bestemming voor? Graag een mailbericht via kerkenhelpen@gmail.com.

DIT IS INMIDDELS GEREGELD.

Zwerftocht

pierrevalkeringDe beweging van uitgeprocedeerde vluchtelingen Wij zijn hier is aan het zwerven geraakt sinds de laatste ontruiming. Vanmiddag kwamen ze na een tocht door de stad aan op het Vredeskerkplein in Amsterdam Zuid, waar ze ontvangen werden door pastor Pierre Valkering. Er werd getrommeld en gezongen, een kleine symbolische kerststal opgebouwd (die meer weg had van een Indiaanse wigwam) en soep gegeten. De volgende verklaring werd uitgeven:

De vluchtelingenbeweging Wij Zijn Hier gaat vanaf vrijdagmiddag 16 december vanaf 16 uur op het plein voor de Vredeskerk in de Pijp een manifestatie opzetten om een oplossing te vinden voor de vluchtelingen die op straat staan. Wij Zijn Hier roept alle vluchtelingen, supporters en inwoners van Nederland om een steentje te komen bijdragen aan de oplossing. Want de overheid is al jarenlang niet in staat gebleken een menswaardige oplossing te verzinnen voor mensen die in het asielgat zitten. Ze mogen hier niet blijven, maar kunnen ook niet terug. Ze kunnen geen kant op. Zonder enige voorziening zijn ze aan hun lot overgelaten. Daarom hebben ze hun lot in eigen hand genomen en zich georganiseerd in Wij Zijn Hier. Ze willen eindelijk een eerlijke kans om een normaal leven op te bouwen.

Deze vluchtelingen komen uit o.a. Soedan, Somalie, Libie, Eritrea, Ethiopie, Ivoorkust, etc. Wij Zijn Hier vraagt onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en het recht om te werken. Dit is nodig voor een normaal leven, waarbij ze hun familie weer kunnen terugvinden en aan hun toekomst werken.

wigwamNa de zoveelste ontruiming van het pand waar ze tijdelijk bivakkeerden is het heel moeilijk geworden om een nieuw gebouw te vinden. Terwijl het zoeken naar slaapplaatsen doorgaat, wil WZH voor iedereen zichtbaar maken wie Wij zijn: mensen zoals u. En wat Wij doen: samen strijden voor ons leven en voor vrijheid.

Op het Vredeskerkplein richten we een ruimte in waar we in gesprek gaan als gelijken, met gelijkgezinden en met twijfelaars en opposanten. De vreemdeling staat op uw stoep, met zijn ziel onder de arm.

U kunt bijdragen aan een oplossing door met ons te komen praten, te kijken en te luisteren. Dit is een noodkreet. Dit is een ultieme poging om een uitweg uit onze ellendige situatie te vinden.

wigwamlaterInderdaad vonden diverse gesprekken plaats. Na het zingen van een strijdlied op internationalistische basis werd de manifestatie afgebroken en vertrok men met als volgende tijdelijke bestemming een kantoorruimte die iemand in de buurt ter beschikking had. Zie verder ook dit verslag: wah-verslag-actie-vredeskerk-20161216

Intussen kwam het redactie ter ore dat de taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken zojuist de volgende boodschap aan alle Amsterdamse PKN-kerkenraden verstuurd heeft:

Geachte voorzitter van kerkenraad of kerkbestuur,

Graag vraagt de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam uw medewerking aan de actie ‘Steun Ongedocumenteerden van We Are Here’.

In de brief die als bijlage bij dit bericht is gevoegd, lichten we de actie en ons verzoek aan u nader toe. Bovendien is een flyer over de actie toegevoegd, die u kunt verspreiden en een artikel dat u in uw kerkblad kunt plaatsen. De Taakgroep hoopt dat veel kerken in Amsterdam (en hun individuele leden) mee willen doen aan deze actie, die veel meer is dan een diaconale actie.

 

spandoekMet een hartelijke groet

namens de Taakgroep Vluchtelingen

Gerhard Scholte,

predikant Keizersgrachtkerk Amsterdam

voorzitter Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam

brief-aan-voorzitters-kerkbesturen-voor-actie-steun
artikel-voor-uw-kerkblad-over-de-actie-steun-ongedocumenteerden-wah
actie-steun-ongedoumenteerden-wah-5-12-16

Gesprek tussen staatssecretaris en actiegroep

Actiegroep ‘We gaan ze halen’ heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff een brief gestuurd over hun actie, waarvan de tekst als volgt luidt:

Geachte staatssecretaris Dijkhoff,

Op 30 november jl. reden wij met ruim 300 chauffeurs naar Den Haag om u te herinneren aan uw belofte om 3797 erkende vluchtelingen op te halen uit Griekenland. U reageerde daarop dat wij wel eerlijk moesten zijn over de cijfers. Wij waarderen dat u publiek op Facebook met ons in gesprek ging, maar het verwijt oneerlijk te zijn over de cijfers was niet op zijn plaats. Vanwege het debat vandaag in de Kamer, in deze brief een pleidooi op grond van het meest recente rapport van de Europese Commissie en een uitnodiging om begin februari mee te rijden naar Brussel met Hofchauffeurs uit heel Europa.

Uw belofte

In september 2015 zei Nederland toe om 3797 mensen uit Griekenland te halen. U stelt nu dat dit een maximum aantal is en dat Nederland met 100 mensen per maand meer dan genoeg doet. Er zijn inderdaad landen die minder doen, maar met dit aantal per maand heeft ook u eind september 2017 slechts 1800 mensen opgehaald. Dat is maar 50% van uw belofte.

Een stapje extra
U heeft eigener beweging een nieuwe verdeling gemaakt, op basis van het getal van 24.000 ‘reloceerbare’ personen uit een Europees persbericht van 9 november. Navraag van kamerlid Joël Voordewind bij EU-vice-president Frans Timmermans leerde echter dat de Europese Commissie helemaal niets weet van zo’n nieuwe verdeling (https://twitter.com/).

Dit getal wordt bovendien niet onderbouwd en is in geen enkele officiële rapportage terug te vinden. In het meest recente rapport (8 december) staat juist dat u samen met uw Europese collega’s een stapje extra moet doen: het totaal aantal opgehaalde mensen uit Griekenland (nu 1000 per maand) moet vanaf december verdubbeld zijn en vanaf april 2017 moeten daar nog eens 1000 bij. Hoe wij het ook berekenen: met deze nieuwe aanwijzing is het aantal van 100 per maand dat we als Nederland ophalen niet genoeg.

Mensen van vlees en bloed
Uiteindelijk gaat het niet om cijfers, maar om mensen. De meesten zijn een verschrikkelijke oorlog ontvlucht, ze hebben recht op een individuele beoordeling maar zitten nu vast in een onmenselijke situatie. Vanwege de traagheid van de lidstaten zijn mensen doorgetrokken en zitten vast in een tentenkamp in Servië of Hongarije, in juni kwamen er al berichten dat sommigen zich uit wanhoop lieten terugsmokkelen naar Syrië. Dat er minder mensen te verdelen zouden zijn is geen reden tot vreugde maar tot schaamte. Zo bereikte ons het bericht dat een gezin asiel aanvroeg in Griekenland om aan het kamp te ontkomen en volgende week op straat staat. Het failliete land heeft geen middelen om onderdak te bieden. En we hoeven u vast niet te herinneren aan de jongens in Athene die zich uit wanhoop prostitueren.

Trots op Nederland
Met u zijn wij trots op de complimenten die Nederland krijgt van de Europese Commissie. 767 mensen kregen een veilige plek in ons land. Maar dat neemt niet weg dat 3000 mensen nog steeds wachten op het moment dat u uw belofte aan hen waarmaakt.

Onze belofte aan u

Wij hebben beloofd dat wij graag voor u naar Griekenland rijden en bieden onze hulp bij het integratieproces van de mensen die wij vervoeren. Wacht niet te lang met uw toestemming, niemand wil dat we dit op eigen houtje moeten gaan proberen.

Wij realiseren ons dat de andere lidstaten ook over de brug moeten komen. Daarom rijden we in februari met zoveel mogelijk chauffeurs uit heel Europa naar Brussel. Wij nodigen u uit om mee te rijden, een kans om de Europese Commissie op te roepen de sancties op te leggen aan onwillige landen. Dan moet u natuurlijk wel het goede voorbeeld hebben gegeven en ten minste 65% van uw belofte hebben gerealiseerd, in plaats van de 20-30% waar u nu op zit. Kortom: toon aan dat Nederland niet alleen een onderbuik heeft, maar ook een warm en barmhartig hart.

Met vriendelijke groet,

Rikko Voorberg, Alfard Menninga, Suzan Doodeman, Linda Zwart, Johannes van den Akker en Katinka Simonse namens de Hofchauffeurs van We Gaan Ze Halen.

De staatssecretaris Klaas Dijkhoff op zijn beurt schreef op 1 december 2016 op zijn website:

De actiegroep ‘We gaan ze halen’ wil migranten die opgevangen worden in Griekenland naar Nederland halen. Daarbij zeggen ze dat Nederland een belofte niet nakomt. ‘Afspraak is afspraak!’ is daarbij de leus.

Natuurlijk, afspraak is afspraak. Maar dan moeten we wel eerlijk zijn over wat die afspraak precies is. Dan blijkt namelijk dat Nederland zijn afspraken nakomt en dat zullen we ook blijven doen.

Wat is er afgesproken? Er is afgesproken om asielzoekers die een grote kans hebben op asiel – vooral Syriërs en Eritreeërs – uit Griekenland en Italië te herplaatsen. Voor elk land is daarbij afgesproken welk aandeel je daaruit overneemt.

Voor Griekenland werd toen rekening gehouden met maximaal 66.400 asielzoekers om te herplaatsen. Dat zou voor Nederland neerkomen op 3.800 personen als maximum. Dat is het getal dat ‘we gaan ze halen’ noemt.

Maar er zijn volgens de Europese Commissie ruim de helft minder asielzoekers in Griekenland die in aanmerking komen voor herplaatsing, ongeveer 24.000. Volgens de gemaakte afspraken hoeft Nederland nu dan ook veel minder asielzoekers over te nemen dan 3.800. Mochten er in de toekomst meer migranten in Griekenland zijn die onder de afspraken vallen, dan is er onder de afspraken ruimte om weer meer te doen, maar dat is op dit moment niet aan de orde.

Je komt nu dus eerder uit op een getal in de buurt van 1.400. En dat is ook precies wat we doen. Volgens afspraak. Nederland heeft al ruim 700 mensen herplaatst uit Griekenland en blijft 100 mensen per maand herplaatsen. Nederland ligt dus prima op koers om zijn afgesproken aandeel te doen. Na Frankrijk, heeft Nederland het grootst aantal personen herplaatst uit Griekenland. Nederland roept andere lidstaten op om ook structureel mensen te herplaatsen en zich ook aan de afspraken te houden.

Als we het ten slotte dan toch over afspraken hebben, dan wijs ik ook op de afspraken in ons wetboek. Mensensmokkel is een strafbaar feit. Ik adviseer iedereen dan ook daar niet toe over te gaan.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Schipholwakes

schipholwakesIedere tweede zondag van de maand wordt van 14.00 – 15.30 uur de zogenaamde Schipholwake gehouden. In de nieuwe Schipholgevangenis zitten veel mensen die niet in Nederland (mogen) verblijven, omdat ze niet over voldoende papieren beschikken. Met de wakes willen de organisatoren een teken van solidariteit geven aan de migrantengevangenen. Ook willen zij duidelijk maken dat zij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niet misdaan hebben.

De volgende schipholwakes zijn op 8 januari, 12 februari en 12 maart. Het verzameladres is Duizendbladweg 100 in Badhoevedorp. Zie voor vervoer en meer informatie de website, www.schipholwakes.nl, waar ook heel veel extra informatie gevonden kan worden.