Nieuwsflits – Definitief 24-uurs Amsterdamse opvang mensen zonder papieren

Beste mensen,
De 24-uurs opvang voor mensen zonder papieren zoals die van We Are Here is rond in het Amsterdamse coalitieaccoord. Details zullen volgen. Wel is al bekend dat de stad 6 miljoen euro uittrekt voor 500 24-uurs plaatsen. Hieronder de tekst uit het coalitieaccoord. Opgemerkt moet wel worden dat 500 plaatsen ruim onvoldoende is voor de in Amsterdam aanwezige mensen zonder papieren. Ook is niet duidelijk wat gebeurt nadat de periode van anderhalf jaar is afgelopen.
Het accoord is een groot succes voor onder andere de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken, die al jaren op deze oplossing aandringt, die in Groningen al ruime tijd in werking is (INLIA). Het ligt in de lijn der verwachtingen dat in ieder geval een deel de mensen zonder papieren van We Are Here, die onlangs ontruimd werden op het Rapenburg en een dezer dagen de panden in de Rudolf Dieselstraat moeten verlaten, van de faciliteit gebruik gaan maken. In hoeverre het kraken nog doorgang blijft vinden en of en op welke wijze dit gedoogd zal blijven worden, is dan ook de vraag.
Wij willen de Taakgroep Vluchtelingen van harte feliciteren met dit succes!
Rogier Schravendeel
Kerken Helpen Amsterdam
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s