UPDATE Kerkelijke estafette

Van Gerhard Scholte van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken kregen wij het volgende bericht door.

Beste mensen,

Hoewel er twee kerken bereid waren enkele dagen aaneen opvang te bieden, hebben de vrouwen van de Roellstraat het toch niet aangenomen. Zij zitten nu op een plek waar ze drie weken weken aaneensluitend kunnen blijven, dus daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. 
Graag schort ik de vraag-actie op. Wie weet kom ik over een week of drie nog eens terug bij u. 
Er waren enkele vragen die terugkwamen, o.a. deze: Is er in de Havenstraat (nachtopvang) geen plek voor hen?
De vrouwen zelf vinden het oha niet veilig genoeg voor zichzelf om overdag op de straat te zijn aangewezen. 
We horen inderdaad zo af en toe dat er juist daardoor mensen in risico-zones terecht komen. 
Er waren nu al een drietal kerken die met hele concrete aanbiedingen van opvang zijn gekomen. 
Ik wil hen van hieruit ook hartelijk bedanken voor alle getoonde inzet en moeite! 
Ook dank ik jullie allemaal die hebben gereageerd met zorg en met voorstellen, ook al moest dat soms gevolgd worden door een negatieve uitslag!
Ik zal u later op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen, 
al hoop ik vooral dat het met het nieuwe college van de Gemeente een definitieve oplossing wordt gecreëerd.
Hartelijke groet,
Gerhard
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s