“Hebben wij de morele plicht alle 37 miljoen Sudanezen op te vangen?”

deweverEen scherp opiniestuk van de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, heeft de gemoederen in België behoorlijk in beweging gebracht. Direct aanleiding is het snel groeiend aantal transitmigranten afkomstig uit de Calais-regio in met name het zuiden van het land (Maximiliaanpark te Brussel), en die gesteund worden door solidaire burgers die politieoptreden onmogelijk maken. Volgens De Wever is het simpelweg niet haalbaar om alle vluchtelingen  onderdak te verschaffen en tegelijkertijd als natiestaat overeind te blijven. Hij is van mening dat met name de linkse partijen duidelijkheid moeten verschaffen over hun langere-termijnvisie. Tegenstanders van De Wever op hun beurt verwijten de burgemeester van Antwerpen een karikatuur van hun intenties te geven.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s