Verhuizing AZC uitgesteld

Zoals al te verwachten viel is de verhuizing van AZC Wenckebachweg naar AZC Willinklaan uitgesteld. Naar berichten luiden is dit minimaal tot 15 januari 2018.

Advertisements

Europa gaat vluchtelingen terugbrengen naar sub Sahara

De Europese Unie gaat samen met de Afrikaanse Unie en de Libische overheid ongeveer 15.000 gevangen vluchtelingen repatriëren naar hun landen van herkomst ten zuiden van de Sahara. Dit met name naar aanleiding van een documentaire van CNN over een Libische slavenmarkt. Er bevinden zich echter naar schatting in totaal meer dan 700.000 migranten in Libië, die allemaal op zoek zijn naar een gelegenheid om de oversteek naar Europa te maken. Velen van hen bevinden zich buiten de jurisdictie van de Libische overheid.

Lees uitgebreid artikel op Jordan Times

Voedsel weer welkom op Zeeburgerpad

tonijn.jpgIn het gekraakte pand aan Zeeburgerpad 94, waar een grote groep mensen zonder de juiste papieren is neergestreken, is op het ogenblik grote behoefte aan voedsel. Denk aan vlees en vis (tonijn en sardientjes in blik), olie, koffie, suiker, fruitsappen, groenten in blik (vooral tomaten en tomatenpuree), aardappelen en balen rijst.

Naar verwachting zal vanaf dit weekend de Gemeente Amsterdam strikter gaan optreden rond de Bed-, Bad- en Brood opvanglocaties. Dat betekent met name dat mensen die uit een veilig land komen (zoals bijvoorbeeld Algerije, Marokko en Albanië) en/of volgens de zogenaamde Dublinverordening verondersteld worden terug te gaan naar het land van binnenkomst in Europa (zoals bijvoorbeeld Italië, waar veel vluchtelingen via Libië aankomen), niet meer op deze twee opvanglocaties welkom zijn. Vermoedelijk zal een aantal van hen ook naar het Zeeburgerpad komen.

Het maakt de situatie er niet gemakkelijker op dat de samenstelling van de groep op het Zeeburgerpad zo divers is. Het is redelijk dat een land bepaalde regelingen rond het toelaten van vluchtelingen en asielzoekers treft. Het is ook redelijk dat er bepaalde grenzen aan toelating gesteld worden. Een aantal van de mensen op het Zeeburgerpad heeft door allerlei oorzaken absoluut recht op herziening van hun zaak en ondersteuning van de Nederlandse overheid in een humanitaire noodsituatie. Maar voor anderen lijkt dat ook zonder meer niet het geval. Het is daarom voor de Amsterdamse overheid niet gemakkelijk om tot een generieke oplossing te komen voor de al jaren door de stad rondzwervende groep ongedocumenteerden van We Are Here.

Vermogensfondsen ondersteunen integratie vluchtelingen

wijdoenmeeEen aantal samenwerkende vermogensfondsen heeft een platform opgericht om initiatieven door en voor vluchtelingen te financiëren. Er zijn op het ogenblik nog fondsen voor 200 projecten, die ieder een maximum bedrag van 2.500 euro kunnen ontvangen. Het gaat met name om initiatieven die ervoor zorg dragen dat vluchtelingen zo snel mogelijk in hun directe omgeving gaan participeren.

Lees verder bij De Dikke Blauwe

`Europa was al lang bekend met misstanden Libië’

cuttitta.jpgEuropa was al lang voor het onlangs verschenen Amnesty Rapport Libya’s dark web of collusion bekend met het ernstig misbruik waar Afrikaanse vluchtelingen in Libië het slachtoffer van zijn. Dat beweert althans VU-wetenschapper Paolo Cuttitta bij Sputnik News. Regeringen van diverse Europese landen zijn door die wetenschap medeplichtig aan de in Libië gepleegde misdaden, aldus de hoogleraar in migratierecht.

Die medeplichtigheid is heel duidelijk aanwijsbaar, in het leveren van vaartuigen aan de Libische kustwacht, het trainen van diezelfde kustwacht en het uit handen geven van reddingsoperaties op internationale zee aan de Libische kustwacht. Bij deze laatste operaties worden vluchtelingen die op internationale wateren worden aangetroffen, teruggebracht naar Libië. Dit is expliciet verboden in het internationaal strafrecht.