Indrukwekkende ondersteuning We Are Here door Caritas Amsterdam

De Caritas-groepen (PCI’s) van de Rooms Katholieke Kerk in Amsterdam zijn inmiddels begonnen met een serieuze en structurele humane ondersteuning van de mensen zonder papieren van We Are Here. Onder initiatief van Thomas Bauer van PCI Amstelland en geinspireerd door Paus Franciscus is begonnen met twee maanden lang boodschappen te brengen aan de mensen op het Rapenburg, met als intentie het creëren van een ontmoetingscultuur. Inmiddels heeft PCI Amstelland het stokje overgedragen aan de PCI van Oud West. Zij zoeken nog vrijwilligers om de boodschappen te bezorgen.

Voor de mensen in de Rudolf Dieselstraat wordt op het ogenblik zorg gedragen door de Hofkerk (PCI Watergraafsmeer) in Amsterdam Oost. Na hen zal de Anna Bonifatiusparochie in de Oosterparkbuurt het stokje overnemen.

Advertisements

Kort geding: We Are Here mag voorlopig blijven

Uitslag van het Kort Geding van vandaag dat door Woningcorporatie Ymere was aangespannen tegen de mensen zonder papieren van We Are Here, die in voor hen gekraakte panden in de Rudolf Dieselstraat zitten, is dat de groep voorlopig mag blijven. Wel moeten ze per uiterlijk 1 juni 2018 de panden verlaten.

Kaarsenestafette

kaarsenestafetteDe Raad van Kerken Amsterdam roept Amsterdamse kerken op om mee te doen met een kaarsenestafette. De bedoeling van de kaarsenestafette is dat een zogenaamde ‘INLIA-kaars’ wordt aangestoken. Het aansteken van INLIA-kaarsen vindt plaats in het kader van de viering van het dertigjarig bestaan van de organisatie INLIA te Groningen, die al lange tijd pleit voor 24-uurs opvang van mensen zonder papieren. In ieder geval zal op 13 mei 2018 een INLIA-kaars in de Keizersgracht worden opgestoken. Het is de bedoeling dat andere Amsterdamse kerken ter plekke een (kleinere) INLIA-kaars aansteken aan de grote INLIA-kaars. De grote INLIA-kaars zal op haar beurt weer aan de Paaskaars worden opgestoken.

Ook meedoen? Geeft u dan op bij Henk Meulink, voorzitter van de Raad van Kerken Amsterdam of bij Frans Zoer, secretaris van de Taalgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam. Het is handig wanneer u zich aanmeldt voor deelname op uiterlijk 5 mei 2018.

Solidariteitsmars

Van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken en van pastor Coen van Loon van de Hofkerk kregen wij onderstaand bericht door:

Solidariteitsmars op zaterdag 28 April.

We Are Here vraagt verandering

Vluchtelingen collectief We Are Here, gesteund door meer dan 80 lokale organisaties, vraagt met de demonstratie dringend het nieuwe stadsbestuur met een structurele oplossing te komen voor de inhumane situatie waarin de groep verkeert.

Op zaterdag 28 april zal er een solidariteitsdemonstratie plaatsvinden voor en met vluchtelingen van We Are Here. Afgelopen weken kwam de groep ongedocumenteerde vluchtelingen weer vol in het nieuws toen een aantal leegstaande woningen van woningcorporatie Ymere in Amsterdam Oost werd ingenomen en dit gevolgd werd door acties van extreemrechtse groepen als Pegida, Voorpost en Identitair verzet.

Al meer dan tachtig organisaties uit de stad ondersteunen de demonstratie en ook veel buurtbewoners uit Oost zullen meelopen. Sinds 2012 laten de ongedocumenteerde vluchtelingen al van zich horen. Ze krijgen vanuit de gemeente Amsterdam geen basisvoorzieningen, opvang en veiligheid en moeten op straat overleven. “Wij zijn mensen in de bloei van ons leven met verschillende talenten en dromen, en verdienen een veilig en normaal leven” aldus Khalid Jone, woordvoerder van het collectief.

Terwijl de college onderhandelingen voortduren hebben tientallen leden van We Are Here, die in groepen op verschillende plekken in de stad leven, de afgelopen maand hun onderkomen verloren. Op last van het OM werden de groepen gedwongen de kraakpanden die zij hadden bezet in Slotermeer, Oost, en Osdorp te verlaten. Echter meerdere nieuwe panden werden betrokken omdat de nood hoog is en niemand met een oplossing komt.

De enige voorziening die de gemeente biedt is de BBB, (nachtopvang) en deze is sober en niet toereikend. Mensen moeten iedere dag om 9.00 u. naar buiten, zonder leefgeld en plek om overdag te verblijven. Dit terwijl ze niet mogen werken of op een andere manier eigen inkomsten kunnen genereren. We Are Here vraagt met de demonstratie het nieuwe stadsbestuur om nu echt met een structurele oplossing te komenRechtse politici en rechtse activisten beweren dat door de huidige woningnood veel mensen met papieren geen woning kunnen krijgen en proberen daarmee de kraakacties van de groep vluchtelingen te stoppen en negatief af te schilderen in de media. Door middel van de

demonstratie op zaterdag willen veel Amsterdammers laten weten dat de stad van iedereen is en iedereen recht heeft op woonruimte mensen met EN zonder papieren. Zeker wie oorlog ontvlucht, behoeft menswaardige opvang en vluchtelingenhaat zou geen groepen uiteen moeten drijven. We Are Here en alle supporters verzoeken Amsterdammers om zaterdag met hun mee te lopen en solidariteit naar vluchtelingen te tonen.

Uitgeprocedeerd?

Vluchtelingen van We Are Here worden vaak ‘uitgeprocedeerd’ genoemd, maar dat is foutief woordgebruik. We Are Here vluchtelingen zijn meestal afgewezen asielvragers en toch kunnen ze niet zomaar worden uitgezet. Regelmatig wil het land van herkomst de vluchtelingen niet terugnemen omdat ze niet als onderdaan worden erkend. Ook zet Nederland niet naar alle landen uit, of bestaat het land van herkomst niet meer. De IND maakt veel fouten, neemt niet genoeg tijd voor de dossiers of neemt de informatie van de vluchtelingen niet serieus. Niet toevallig hebben meer dan honderd mensen van we Are Here de afgelopen jaren alsnog asielstatus gekregen na herziening. Dit laat zien dat het landelijke migratiebeleid faalt

Structurele oplossingen nodig!

De gemeente biedt alleen slaapplekken voor We Are Here in de vorm van een bed-bad-brood-regeling. We Are Here vraagt dringend, samen met talloze mensenrechtenorgani-saties en de linkse politieke partijen om waardige opvang voor We Are Here en een politieke oplossing voor vluchtelingen die slachtoffer zijn van het falende asielbeleid in Nederland

Agenda

Donderdag 26 april, 16:15u. Kort Geding tegen ontruiming Rudolf Dieselstraat.

Advocaat | Mr. Marcel Schuckinck, tel. 070-3831616 (kantoor Voor-Recht)

Zaterdag 28 april: Solidariteitsmars: Vertrek 14:00u voor de Christus Koningkerk, James

Wattstraat 56 – 16:00 aankomst Jonas Daniël Meijerplein

– – –  

Facebook: https://www.facebook.com/WijZijnHier/

Website: wijzijnhier.org

E-mail: wijzijnhiernl@gmail.com

Wij Zijn Hier is een groep vluchtelingen in Amsterdam die vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen.

Demonstratie door We Are Here ondersteund door groot aantal organisaties

sd

De demonstratie die We Are Here aanstaande zaterdag wil houden vanaf 14.00 uur, te beginnen bij de James Wattstraat, wordt ondersteund door de volgende organisaties, die voornamelijk gelieerd zijn aan het Comité 21 Maart. Er lijken geen kerken of kerkelijke organisaties bij de demonstratie betrokken.

ADM Amsterdam, Alle Kleuren Oost, Amsterdam BIJ1, Amsterdam City Rights, Amsterdams VredesInitiatief, BAMM, BDS Amsterdam, Bezorgde Amsterdammers, The Black Archives, Comité 21 maart, Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië, Dipsaus, Doorbraak, FAIRcity Amsterdam, Feminist Art Fest, The Feminist Club Amsterdam, Feministen in Verzet, Gelukszekers, Grenzeloos, Grutjes, Guerilla Kitchen Amsterdam, Here to Support, Laat ze niet lopen, Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland -MVVN, Maruf, Marxistische Studenten Utrecht, Movement of Colour, Movement X, New Urban Collective, NieuwLand, Nlvanonsallen, OCCII, Piratenpartij Amsterdam, Radicaal, Politieke Jongeren BIJ1, Revolutie – voorheen Vonk, Revolutionaire Eenheid, SEHAQ, Queer Refugees Group, Socialisme.nu, Soul Rebel Movement, Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning, STIL Utrecht, Strijd Tegen Racisme, University of Colour, Verenigde Communistische Alliantie, De Verrekijker, Vrouwen Tegen Uitzetting, We reclaim our pride, Wit Aan Zet en Women’s March The Netherlands.

Dak- en thuisloze jongeren

zwerfjongere

Nederland kent ruim 12.000 dak- en thuisloze jongeren. Ze leven een zwervend bestaan, hebben vaak psychische problemen en gebruiken drugs. Aanstaande woensdagmiddag 6 juni 2018 zal in Pakhuis de Zwijger van 11.30 tot 16.30 uur een conferentie gehouden worden over deze problematiek, waarbij ook koningin Maxima aanwezig zal zijn. De conferentie wordt georganiseerd door Stichting Zwerfjongeren Nederland en het Kansfonds. Wanneer je je wilt opgeven voor deelname, klik hier